ریاضی مهندسی

تأليف: علی اصغر عنصری
1388 288 صفحه 4000 تومان


 سری و انتگرال فوریه، ‌توابع متعامد، ‌انتگرال فوریه، بسط نیم دامنه
 استفاده از تبدیل فوریه برای حل معادلات
 معادله‌ی لاپلاس در دستگاه مختصات استوانه ای و كروی
 معادلات با مشتقات جزئی، تشكیل معادله با مشتقات جزئی
 اعداد و توابع مختلط، ‌اعداد مختلط، معادلات غیر همگن
 نگاشت، بررسی نگاشت، نگاشت‌های اصلی
 انتگرال توابع مختلط، قضیه‌ی انتگرال‌های مختلط
 دنباله‌ها و سری‌های مختلط
 انتگرال‌گیری به روش مانده‌ها
 سری لوران تابع، ‌مانده‌ی بسط در لوزان

محتوای بیشتر در این بخش: « ریاضی پیش دبستان ریاضیات پایه »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram