ریاضیات پایه

تأليف: محمد علی زارعی
1388 251 صفحه 3000 تومان

 توان و نما، اتحاد و تجزیه، نامعادلات جبری
 رابطه و تابع، وارون تابع، توابع مثلثاتی
 مفهوم تابع و بعضی از ویژگی‌های آن
 حد و پیوستگی توابع، قضایای حد، حد‌های یك طرفه
 مفهوم و تعریف مشتق، مشتق توابع مثلثاتی
 شیب خط مماس بر منحنی
 توابع صعودی یا نزولی از نگاه مشتق
 قائده‌ی هوپیتال

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram