ریاضیات پایه و مقدمات آمار

تأليف: محمدمهدی صحتی
1387 138 صفحه 2500 تومان

 مفهوم تابع، پیوستگی، مجانب‌ها
 مشتق، قاعده‌ی زنجیره‌ای
 مشتق توابع پارامتری
 دیفرانسیل و ضدمشتق
 انتگرال و انتگرال‌گیری معین
 بردارها در صفحه و فضا
 اعداد مختلط، رابطه‌ی دموآور
 مختصری از معادلات دیفرانسیل
 آمار، فضای نمونه، ترتیب، تركیب، احتمال

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram