سبک هندی و شاعران برگزیده آن

تألیف: دكتر محمدحسین حسن‌زاده
1379 138 صفحه 770 تومان

 کلیاتی درباره مکتب وقوع و واسوخت
 ویژگی‌های غزل سبک هندی
 نمونه اشعاری از بابا فغانی - وحشی بافقی- عرفی شیرازی - نظیری نیشابوری - طالب آملی - کلیم کاشانی - غنی کشمیری - صائب تبریزی – بیدل- فرین لاهیجانی

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram