سیستم طراحی بوسیله چرخ طرح در ماشینهای گردباف حلقوی پودی

لستر میشگون
ترجمة: مهندس علی اعتمادی فر- دكتر حمیدرضا آقایی
1382 134 صفحه 1200 تومان

 اصطلاحات عمومی در بافندگی حلقوی پودی
 مكانیك بافندگی حلقوی پودی، سوار كردن چرخ طرح
 بررسی موقعیت‌های بافت، نبافت، نیم بافت و ...
 انواع پارچه‌های ساده و طرح دار، تئوری بافندگی با چرخ طرح
 محاسبه‌ی عرض ناحیه‌ی طرح، ‌طرح‌ریزی ناحیه‌ی طرح روی كاغذ طراحی
 اصلاح ناحیه‌ی طرح، اصلاح پارچه‌های دو موقعیتی و سه موقعیتی

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram