سيگنالينگ در سيستم هاي حمل و نقل ريلي

نويسنده: ‌مهندس محمد كبريايي
1394 135 صفحه 11000 تومان

 سيگنالينگ، كليّات مدار راه
 مدار راه DC ، مدار راه جريان متناوب
 مدار راه ايمپالسي ،‌ مدار راه فركانس صوتي
 محور شمار، تست و نگهداري مدار راه
 كنترل قطار بر مبناي تبادل داده
 سيستم تعيين موقعيت و ارتباطات
 طراحي سيستم سيگنالينگ
 تجهيزات درون قطار و كنار قطار

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram