علم و تكنولوژی نانوالیاف پلیمری

تأليف: دکتر ‌محمد میرجلیلی
1393 183 صفحه 15000 تومان


 مقدمه‌ای بر نانوتكنولوژی
 مقدمه‌ای بر محلول‌های پلیمری
 مقدمه‌ای بر فرآیند الكتروریسی
 اصول الكتروریسی
 الكتروریسی نانوالیاف به روش تزریق بار
 تولید ساختارهای متشکل از نانوالیاف جهت مهندسی بافت
 نانوالیاف و کاربردهای آنها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram