فلوئنت كاربردي گام به گام

نویسندگان: دكتر سيد امير عباس علومي- مهندس محمد حسن زارع
مهندس امير حسين نگهي
١٣٩4 147 صفحه 10000 تومان

 ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)
 مدل‌سازي هندسي
 توليد شبكه‌ی مناسب
 نرم‌افزار Fluent
 نرم افزار Gambit
 نرم‌افزار Tecplot
 پروژه هاي كاربردي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram