فیزیک پیش دانشگاهی

تألیف: سید محمد پور هاشمی- حمید رضا قانع
1389 232 صفحه 4000 تومان

 آنالیز برداری، خواص بردارها
 ‌آناليز برداري در 2 بعد
 سینماتیک، حركت يك بعدي و دو بعدي
 دینامیک اجسام، قوانين نيوتن، ‌انواع نيروها
 کار و انرژی جنبشی
 ‌نيروي پايستار و ناپايستار
 پایستگی اندازه حرکت، ‌انواع برخورد
 مركز جرم سيستم هاي n ذره‌اي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram