قطعات الکترونیکی آزمایشگاهی

گردآوري و تأليف: مهندس فخرالسادات رستگاری
1391 96 صفحه 2500 تومان

 المان‌های غیر فعال، ‌مقاومت الكتریكی
 انواع دیود، ديود يكسوساز معمولي، ديود دوبل و پل
 انواع ترانزیستور، دوقطبي، اثر ميدان،تك اتصالي
 پوشش ترانزيستور،ترانزيستور از نظر ساختمان و جنس
 خازن، نامگذاري ديود ها
 المان‌های صنعتی، تريستورها، SCR با استفاده از مولتي متر
 دياك، روش آزمون دياك با استفاده از مولتي متر و به صورت مداري
 مقاومت

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram