كلبه آسماني نكاتي در مورد انتخاب همسر، همسرداري و تربيت فرزند

تأليف: محمد شريفي
1387 136 صفحه 2000 تومان


 آموزش‌هاي پيش از ازدواج
 شيوه‌ي شناختن و گزينش همسر،‌ خواستگاري
 آموزش‌هاي حين ازدواج (مهارت‌هاي دوره‌ي عقد)
 آسيب‌شناسي دوران عقد
 شيوه‌هاي تأمين ابراز وجود همسر
 آموزش‌هاي پس از ازدواج
 انديشه و زمان فرزندآوري و ‌دوران بارداري
 تربيت فرزند و نيازهاي رواني، عاطفي، جسمي، ‌جنسي
 یكصد نكته و توصيه‌ي تربيتي در مورد آسيب شناسي ازدواج و خانواده

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram