كاربرد لیزر در علوم سطح و تكنولوژی

تأليف: اچ. جی. روباهن
مترجمین: سیدمحمد عترتی خسرو شاهی- دكتر محبوبه محمودی
1388 424 صفحه 7000 تومان

 نور و ماده، منابع نوری همدوس، سطوح
 جذب سطحی، دفع و پخش، Maldi
 طیف نگاری، روش‌های طیف نگاری، انواع طیف نگاری
 مطالعات دینامیكی و بسیار سریع
 اساس اصلاح سطح با لیزر، تشكیل پلاسما
 اصلاح پیشرفته، ‌عمل بازپخت با لیزر
 لیزر پزشكی، ‌لیزرها در چشم پزشكی

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram