كتاب كار نرم افزار فتوشاپ

تأليف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1391 60 صفحه 3500 تومان

 معرفی نرم افزار و اجزای آن
 مخفی و ظاهر كردن پالت‌ها
 ایجاد فایل جدی
 ابزار قلم مو
 ابزار ذرّه‌بین و پاك كن
 ابزار انتخاب كمند، ابزار جابجایی
 مفهوم لایه، پالت لایه
 تغییر اندازه‌ی چرخش
 پالت لایه، ابزار Text
 پالت استایل، اشكال آماده

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram