كتاب كار نرم افزار نقاشی Paint

تأليف: ‌مهندس سعیده مفیدی نسب
1391 36 صفحه 4500 تومان

 كاربردهای عكس و نقاشی
 ابزارهای خط خمیده
 چهار گوش و گرد
 رنگ آمیزی شكل(سطل رنگ)
 نقاشی با ابزار قلم مو
 كار با ابزار اسپری و قطره چكان
 مشاهده پیش نمایش نقاشی
 آشنایی با عمل كپی و كات
 پاك كردن و تغییر اندازه‌ی قسمتی از تصویر
 كشیدن و اریب كردن تصویر،‌ چاپ نقاشی

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram