كتاب كار واژه پرداز 2007 (Microsoft Word)

تأليف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1392 48 صفحه 4500 تومان

 آشنایی با برنامه ورد و ایجاد فایل جدید
 آشنایی با كلیدهای اینتر، بك اسپیس، اسپیس
 آشنایی با سربرگ‌ها و كپی در ورد
 رسم اشیای گرافیكی و تغییر اندازه‌ی اشكال
 كپی و انتقال تصاویر، ‌نمودارها و اشكال گرافیكی
 تغییر سایز، ‌فونت و رنگ متن
 آموزش حاشیه‌گذاری

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram