كتاب كار ورد و تند تایپ 2(2007)

مؤلف: مهندس سعیده مفیدی‌نسب
1391 84 صفحه 4000 تومان

 مسیر ورد
 ‌نام انگشتان
 سطر پایگاه
 حافظه و درایو
 ‌ذخیره و بازیابی
 آشنایی با فلش مموری
 ‌آموزش حاشیه گذاری در ورد
 آموزش درج عكس در ورد
 ‌جابجایی عكس در ورد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram