همايش بزرگداشت عملكرد ربع قرن دانشگاه آزاد اسلامي گردش كاري امور آموزشي به همراه آيين‌نامه و فرم‌هاي مربوطه (ویرایش دوم)

تهيه و تدوين: مهندس محمدرضا احمدزاده، مهدي كارگر
1386 54 صفحه رايگان


در اين كتاب كه با همت معاون محترم آموزشي وقت،‌ جناب آقاي دكتر ميرجليلي و مجموعه همكاران ايشان و به کوشش آقاي مهندس محمدرضا احمدزاده و مهدي كارگر تهيه و تدوين شده است به مسائل مختلف آموزشي از جمله موارد ذيل مي‌پردازد.
 معادل‌سازي، انصراف از تحصيل  ميهماني ماده 55،‌ معرفي به استاد
 مرخصي تحصيلي، حذف ترم  حذف‌ماده23،‌حذف درس به‌دليل غيبت در‌امتحان
 حذف اضطراري، حذف مشروطي  حذف ماده بر سقف، حذف ماده 41

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram