ماشینهای رنگرزی

مترجم: مهندس محمد میرجلیلی
1381 369 صفحه 1500 تومان

 ماشین‌های رنگرزی تو، الیاف بریده شده، تاپس و نخ
 ماشین‌های رنگرزی پارچه به صورت غیر مداوم از قبیل ژیگر، وینچ، جت و بیم
 ماشین‌های رنگرزی پارچه به صورت مداوم
 ماشین‌های آماده سازی و خشک کردن پارچه
 ماشین‌های رنگرزی لباس
 ملاحظات در طراحی تجهیزات در مقیاس کوچک و آزمایشگاهی
 تجهیزات انتقال دهنده و کنترل پارچه

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram