مبانی کامپیوترو برنامه نویسی به زبان C & C++

تأليف: مهندس سیدمحمدرضا علاقه‌بند- مهندس زهرا السادات قندریز
مهندس ابوالفضل گندمی
1391 224 صفحه 6000 تومان

 مفاهیم مقدماتی کامپیوتر، ‌سخت افزار و نرم افزار
 انواع سیستم اعداد، مكمل گیری در مبنای دودویی
 الگوریتم و فلوچارت به همراه مثال
 زبان برنامه نویسی C و C++
 ساختارهای تصمیم و حلقه‌های تکرار
 آرایه و رشته در زبان C
 زیر برنامه و توابع، ساختار و یونیون
 تمرین‌های حل شده و نمونه سؤالات
 برنامه نویسی شی گرا در C++

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram