محوطه‌سازی

تأليف: مهندس محمد علی دشتی، مهندس كاظم یاوری نسب
1387 256 صفحه 3000 تومان

 محوطه‌سازی، نقشه‌برداری، ‌محاسبه‌ی حجم عملیات خاكی
 آب‌های سطحی، جمع‌آوری فاضلاب، دفع فاضلاب
 عملیات خاكی، خاكبرداری و گود برداری
 سنگ و سنگ‌كاری، بنّایی با سنگ
 خیابان‌سازی، آماده‌سازی بستر و زیرسازی
 زیبا‌سازی محوطه، تأسیسات محوطه

محتوای بیشتر در این بخش: « مجنون ليلي مبانی رایانه 1 »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram