مباني مهندسي مالي و ريسك (قراردادهاي آتي)

تأليف: سيد جلال طباطبائي- سجاد سياح
1389 176 صفحه 3500 تومان

 مهندسي مالي چيست؟
 ساز و كار بازارهاي قراردادهاي آتي
 انواع معامله‌گران و انواع سفارش‌ها
 پوشش ريسك، مزايا و معايب پوشش ريسك
 قيمت‌گذاري پيمان آتي و قرارداد آتي
 دارايي‌هاي سرمايه‌اي در مقابل دارايي‌هاي مصرفي
 انواع معاملات بيع در اسلام

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram