مروری بر معادلات دیفرانسیل معمولی و كاربردهای آن

تأليف: حمید رضا كمالی- دكترحمید مظاهری- دكتر محمد رضا حدادی
1389 176 صفحه 3500 تومان

 معادلات مرتبه‌ی اول، خطی، كامل، برنولی، ریكاتی، همگن، غیر كامل
 معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم و مراتب بالاتر
 تبدیلات لاپلاس، حل معادلات دیفرانسیل به كمك تبدیل لاپلاس
 دستگاه معادلات دیفرانسیل
 حل معادلات دیفرانسیل به كمك سری‌ها
 معادلات دیفرانسیل به كمك سری‌ها
 معادلات دیفرانسیل و نرم افزار میپل
 حل معادلات با تبدیل لاپلاس به كمك میپل

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram