مفاهیم نانو تكنولوژی

تأليف: محمد رضا عارفی
1389 164 صفحه 3500 تومان

 معرفی فنآوری نانو، نسل‌های مختلف نانوفنآوری
 نانوتكنولوژی، تكنولوژی جایگزین شونده یا توانمندساز
 كاربردهای نانوفنآوری
 میكروسكوپ‌های الكترونی، قابلیت‌های نانوفنآوری در پوشش دهی
 پوشش‌های ضد خش، سایش، خوردگی و مقاوم در برابر عوامل محیطی
 استفاده از پوشش دهی نانومتری برای افزایش استحكام
 كامپوزیت‌ها و مواد ساختمانی
 پیش نیازها و ساختارهای مورد نیاز برای تكوین سیاست علمی تكنولوژیكی
 استفاده از پوشش دهی نانومتری برای افزایش استحكام

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram