مقالات طوفاني بررسي مقالات فرخي يزدي به همراه 100 مقاله‌ي برگزيده او

تأليف: دكترمحمود صادق زاده
1387 460 صفحه 6000 تومان


 معرفي كامل طوفان و بررسي دوره‌ها و رويدادهاي انتشار آن
 طوفان و توقيف‌ها، ‌دوره فترت و تعطيلي
 تحليل و بررسي كوتاه مندرجات و سرمقالات طوفان
 برگزيده‌ي صد سرمقاله‌ي روزانه‌ی طوفان
 ديدگاه فرخي نسبت به سلطنت و نوع حكومت
 علل ناكامي انقلاب مشروطيت و ضرورت اصلاحات و نوگرايي و دشواري‌هاي آن

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram