مقدمه‌ای بر آزمون‌های جوشكاری ویرایش دوم

تأليف: زهیر سراجان
1385 127 صفحه 1500 تومان


 مطالعه‌ی مناطق ذوب و متأثر از حرارت
 مطالعه‌ی ساختار میكروسكوپی مناطق ذوب و متاثر از حرارت
 آزمون‌های مكانیكی منطقه‌ی جوش
 پارامترهای مؤثر بر جوش قوسی
 بررسی تأثیر قطبیت، شدت جریان و قطر الكترود در جوش قوسی
 پایداری قوس
 بررسی طرح اتصال در جوش قوسی
 مطالعه‌ی جوش قوس- فلز با گاز محافظ خنثی(GMAW)
 مطالعه‌ی جوش قوس- تنگستن با گاز محافظ خنثی(GTAW)
 مطالعه‌ی جوش قوسی بر روی چدن
 بررسی عیوب جوش

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram