مقدمه‌ای بر شیمی ترکیبات قفسی و خوشه‌ای بور

تأليف: دكتر معصومه طبا طبایی- دكتر ایران شیخ شعاعی
1389 104 صفحه 3000 تومان

 روش‌هاي تهيه‌ی بور
 هاليدهاي بور
 بوران‌ها (هیدریدهای بور)
 انواع پيوندها در بوران‌ها
 طيف‌هاي رزونانس مغناطيسي هسته در بوران‌ها
 کربوران‌ها، ‌تهيه و ساختار كربوران‌ها
 بررسي طيف‌هاي زير قرمز كربوران‌ها
 فلز کربوران‌ها
 روش‌هاي تهيه‌ی فلز كربوران‌ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram