نانو تكنولوژی (دانش، نوآوری و فرصت‌ها)

نویسنده: لین ای، فاستر
مترجمین: مهندس محمدرضا سیدمیر- دکتر ‌محمد میرجلیلی
مهندس علی‌اصغر عبدالحسین‌زاده
1394 435 صفحه 20000 تومان

 بخش اول: هدایت كنندگان توسعه
 بخش دوم: بازیگران (تجاری‌سازی نانوفنآوری: رفتن به فراسوی قانون مور با الكترونیك مولكولی و نانو فناوری- سرمایه‌گذاری در نانو فناوری- كارآفرینان در محیط فناورانه)
 بخش سوم: مواد و صنایع (مواد نانو مقیاس، حسگرهای توانمند شده با نانوفنآوری: قابلیت‌ها، واقعیت‌ها و كاربردهای وسیع)
 بخش چهارم: همگرایی و مجتمع‌سازی (ملاحضات اخلاقی در پیشرفت نانوفنآوری)
 بخش پنجم: سخن آخر (مقدمه - ماشین‌های بی‌نهایت کوچک)

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram