نانو سل‌ها و نساجی

ماهلتیگ- تكستور
ترجمه: مهندس محمدرضا سیدمیر
1389 272 صفحه 6000 تومان

 تهیه‌ی نانوسل‌ها و كاربرد آن
 نانوسل‌ها و خواص نساجی
 حفاظت از الیاف
 بهبود خاصیت ضد آب، ضد روغن و ضد چرك
 تغییر میزان جذب نور به وسیله‌ی منسوجات
 خواص الكتریكی و مغناطیسی
 لایه‌ای نانوسل بیو اكتیو
 كاربرد نانوسل در پارچه های حفاظتی – جلیقه‌های ضد گلوله
 كاربرد نانوسل در پانسمان زخم

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram