نرم افزار نقاشی Paint

مؤلف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1392 36 صفحه 5500 تومان

 كاربردهای عكس و نقاشی
 آشنایی با بخش‌های مختلف نقاشی
 باز كردن نقاشی
 ذخیره‌ی نقاشی
 انتخاب قسمتی از تصویر
 ابزارهای خط خمیده، چهارگوش و گرد
 فارسی كردن صفحه كلید و نوشتن متن
 رنگ آمیزی یك شكل و معرفی ابزار سطل رنگ
 نقاشی با ابزار قلم مو
 كار با ابزار اسپری، چاپ نقاشی

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram