اولین همایش منطقه‌ای مهندسی برق چكیده مقالات اولین همایش منطقه ای مهندسی برق

10 و 11 آذر ماه 1389
1389 112 صفحه رايگان

این كتاب شامل 93 چكیده مقاله در زمینه‌ی الكترونیك، قدرت، ‌كنترل و مخابرات می‌باشد. كه در اولين همايش منطقه اي مهندسي برق ارائه شده است.
سرپرستی و دبیری این همایش را جناب آقای مهندس سید محمد پورهاشمی به عهده داشته‌اند.
همايش فوق به همت گروه مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد برگزار شده است.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram