چكیده مقالات نخستین همایش ملی كاربرد مدل‌های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

5 و 6 اسفند 1393
1393 170 صفحه رايگان


این كتاب حاوی 150مقاله ی فنی، ‌علمی و تخصصی با محورهای مختلف انسانی، شهری، روستایی و فنی در حوزه ی دانش از راه دور و GIS است. سرپرستی و دبیری این همایش را جناب آقای دكتر سید علی المدرسی به عهده داشته‌اند. اين همايش در تاريخ 5 و 6 اسفتد 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد و با همكاري شهرداري يزد و تعداد زيادي از سازمانها و ادارات استان برگزار شد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram