همايش بزرگداشت عملكرد ربع قرن دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد- آبان 1386

1386 50 صفحه رايگان
گردآوري و تنظيم: مهندس محمدرضا احمدزاده، دكتر محمد ميرجليلي


 نگاهي به ربع قرن حيات علمي، ‌فرهنگي و سازندگي دانشگاه آزاد اسلامي
 نقش دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي استان يزد در توسعه‌ی علمي استان
 بررسي جايگاه و نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه‌ی كشور
 نقش دانشگاه آزاد اسلامي در كاهش موانع اشتغال زنان در ايران
 نقش استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه‌ی كارآفريني استان يزد
 دانشگاه آزاد اسلامي و توسعه‌ی آموزش عالي كشور
 بررسي راه هاي تقويت ارتباط دانشگاه آزاد اسلامي با صنعت
 بررسي و شناخت مشكلات موجود در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram