چكیده مقالات همایش ملی بیماری‌های گوارش كبد و تغذیه‌ی كودكان

6 الي8 اسفند ماه 1393
1393 241 صفحه رايگان

این كتاب حاوی تعدادی مقاله در مورد بیماریهای گوارش، كبد و تغذیه‌ی كودكان است از اهداف عمده‌ی این همایش آشنایی با تازه‌های بیماریهای اطفال می‌باشد
سرپرستی و دبیری این همایش را جناب آقای دكتر احمد شجری به عهده داشته‌اند. همايش فوق توسط دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد به مدت 3 روز از تاريخ 6 الي 8 اسفند 1393 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد برگزار شد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram