ورد و تندتایپ 1 (2007)

تأليف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1391 48 صفحه 4000 تومان


 روشن و خاموش كردن كامپیوتر
 ایمنی كار با كامپیوتر
 اجزای رایانه
 دستگاه‌های ورودی و خروجی
 آشنایی با برنامه‌ی ورد
 آشنایی با آیكن و مسیر برنامه‌ی نقاشی
 آشنایی با پخش موسیقی و نمایش فیلم
 سخت افزار و نرم افزار
 ‌كاربرد آیكن‌ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram