ورد و تندتایپ 2 (2007)

مؤلف: مهندس سعیده مفیدی نسب
1391 48 صفحه 4000 تومان

 مسیر ورد
 ‌نام انگشتان
 سطر پایگاه
 حافظه و درایو
 ‌ذخیره و بازیابی
 آشنایی با فلش مموری
 ‌آموزش حاشیه گذاری در ورد
 آموزش درج عكس در ورد
 ‌جابجایی عكس در ورد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram