بيماري ديابت و عوارض شايع كليوي

نويسندگان: دكتر محسن اخوان سپهي، دكتر احمد شجري

1394   91 صفحه    12/000 تومان

1- آشنايي با ديابت مليتوس
2- برنامه هاي توصيه شده براي بهترشدن قند خون افراد ديابتي
3- درمان ديابت مليتوس
4- رژيم درماني و تغذيه
5- روش هاي درمان جراحي در چاقي
6- درمان استاندارد با انسولين
7- عوارض انسولين درماني
8- ديابت نوع 2

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram