کتب منتشر شده

کتب منتشر شده (224)

ترجمه و تحقیق: دكترسیدحمید شمع‌ریزی
1391 624 صفحه 12500 تومان

تألیف: دكترمحمود صادق‌زاده
1388 224 صفحه 3500 تومان

تألیف: دکتر محمود صادق‌زاده
1390 224 صفحه 5000 تومان

به کوشش: مریم بیگ- رضیه فلاح
1390 143 صفحه 3000 تومان

دومينگ سالواتوره
ترجمه: رضا حسيني‌راد، حميدرضا نصيري‌زاده
1379 741 صفحه 6200 تومان

تألیف: دکتر محمود صادق‌زاده
1390 224 صفحه 5000 تومان

نغمه هاي سبز

به کوشش: مریم بیگ- دكتر رضیه فلاح
1390 143 صفحه 3000 تومان

نقد و تحليل : عظيمه حكيميان
1392 384 صفحه 12000 تومان

تألیف: دكتر محسن زاینده رودی
1387 96 صفحه 2000 تومان

 عوامل ضعف و ناتوانی علم اقتصاد در ایران
 اهمیت نظریه‌پردازی در علم اقتصاد
 ارائه مدل جهت تولید علم
 نمونه‌ای از حاکم‌شدن سلیقه‌ها و گرایشات خاص
 نمونه‌ای از حاکم شدن مبانی نظری و فنی که مصالح کل جامع مد نظر قرار می گیرد
 چهار چوب اصلی هر برنامه
 تأثیر مبانی نظری در رسیدن به اهداف کلان جامعه

تاليف: احسان اسدي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
رضا حسيني‌راد عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
1393 288صفحه 16000 تومان

تألیف و تدوین: شیوا زارع
1391 120 صفحه 5500 تومان

Compiled by: Dr. Mohammad Mirjalili, Amin Naeimi
Publisher: Yazd Branch, Islamic Azad University Publications, 2015

insta            Telegram