امور نقل و انتقالات

 

نام و نام خانوادگی  بمانعلي حجتي رایانامه
 پست سازمانی كارشناس نقل وانتقالات تلفن (035) 31872405
مکان ساختمان دكتر طاهري
شماره اتاق

 

شرح وظايف :
     انجام امور مربوط به نقل وانتقالات دانشجویان با توجه به ضوابط ومقررات مورد عمل .
     امور نقل و انتقالات دانشجويان : اين بخش در راستاي كمك به دانشجوياني كه داراي مشكلات خاص هستند، با بررسي دليل قابل قبول و در صورت وجود شرايط خاص به شرحي كه در آئين نامه آمده است انتقال و مهمانی دانشجويان را به عهده دارد. ضمناً دانشجویان گرامی در خصوص نقل و انتقالات می توانند به سايت دانشگاه مراجعه نمایندومدارك خود را اسكن از طريق سايت درخواست خود را جهت بررسي ثبت نمايند.
آدرس سايت : www.iau.ac.ir

 

((مراحل درخواست انتقالي و مهماني ))

((زمان درخواست برای نيمسال اول ۹۸-۹۷ از ۲۰ خردادماه تا ۳۰  تیر ماه و برای نيمسال دوم از  ۱۵ آذرماه تا ۱۵ دی ماه ))

 

۱- مطالعه دقيق آيين نامه جديد نقل و انتقالات

(مسئولیت هرگونه خطا و یا اشتباه در انتخاب گزينه مورد نظر متوجه شخص دانشجو مي باشد)

 

۲- ورود به سامانه نقل و انتقالات سازمان و درخواست ميهماني و يا انتقالي در بازه زماني تعيين شده .

۳- ارائه تمامي مدارك مورد نياز هركدام از ماده هاي درخواستي درسامانه بصورت اسكن شده .

۴-  ثبت دقيق درخواست و دريافت كد پيگيري از سامانه نقل و انتقالات سازمان مركزي

۵- پيگيري تا حصول نتيجه نهايي موافقت و يا مخالفت با درخواست ميهماني و انتقالي

۶- درصورت موافقت نهايي (مبدا، مقصد، سازمان ) با درخواست دانشجو ، جهت انتخاب دروس ميهماني با گروه آموزشي مبدا تماس بگيريد .

۷- حضور در قسمت نقل و انتقالات واحد مقصد پس از موافقت نهايي با درخواست ، همراه با ارائه اصل مدارك اسكن شده در سامانه نقل و انتقالات

 

باتشكر- امور نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

insta            Telegram            Telegram