بازدید از واحد میبد

بازدید از واحد میبد

بازدید دکتر پور عباس معاون توسعه مدیریت از دانشگاه ازاد اسلامس واحد میبد

 دکتر پورعباس معاون توسعه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی به همراه دکتر معصومه طباطبایی ریاست دانشکاه ازاد استان یزد و رییس دانشگاه ازاد اسلامی میبد از دانشگاه ازاد اسلامی میبد بازدید کردند 

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram