اولین دوره آموزش تدریس ویژه معلمین دبستان های دولتی و غیردولتی برگزارشد.

امیدوار رئیس مرکز آموزش های آزاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد گفت:بامشارکت موسسه همت اولین دوره آموزشی برای تدریس در مقطع دبستان رابرگزار شد.

این دوره با 200  کارآموز درشش سطح پیش دبستانی تا پنجم ابتدایی برگزار شده است .همچنین این دوره مورد تایید سازمان برنامه و بودجه استان و دبستان های دولتی وغیردولتی میباشد.

وی گفت:دوره دوم این برنامه آموزشی باحدود400کارآموز در آذرماه شروع خواهدشد.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram