تماس با پژوهشی

راه های ارتباطی

نشانی پست الکترونیکی:research @ iauyazd.ac.ir
تلفن: 38214813-035
فاکس: 38214813-035
تلفن داخلی:280
موقعیت : ساختمان طاهری٬ طبقه اول٬ اطاق شماره 33

پژوهشی

insta            Telegram            Telegram