مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل

مأموریت ها، شرح‌ وظايف‌ و شاخص های ارزیابی پیشنهادی دفاتر روابط عمومي‌ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه:

روابط عمومی های دانشگاه آزاد اسلامی علیرغم فعالیت های مثبت گذشته هنوز تا نقطه مطلوب فاصله فراوانی دارند، یکی از دلایل اصلی این امر مشخص نبودن شرح وظایف معین، تدوین شده و راهبردی این دفاتر و نیز فقدان تعریف و تدوین مأموریت های کلان براساس استراتژی و راهبردهای کلان دانشگاه بوده است.
در دوره جدید با تأکیدات ویژه ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر تدوین و تأکید بر راهبردهای کلان دانشگاه در حوزه های مختلف بویژه در حوزه اقتصادی و درآمدزایی به جز شهریه دانشجویان، راه اندازی شرکت های دانش بنیان و پارک های فناوری و ... لازم است علاوه بر تدوین شرح وظایف روابط عمومی ، مأموریت های این دفاتر براساس و و همنوا با راهبردهای اصلی دانشگاه تدوین شود.
همچنین با هدف ارزیابی دقیق و علمی فعالیت های دفاتر روابط عمومی برخی از شاخص های لازم جهت ارزیابی فعالیت های روابط عمومی نیز تدوین و پیشنهاد شده است.

الف :مأموریت ها

مأموریت های روابط عمومی بسیار فراتر از شرح وظایف و اقدامات آنها است، لذا مأموریت های روابط عمومی را باید در سطح کلان تر از اقدامات فعلی بررسی کرد. برخی از این مأموریتها بدین شرح است:
-شناسایی استراتژی ها و راهبردهای کلان دانشگاه آزاد اسلامی و تلاش در جهت تبیین و ترویج این راهبردها در سطح جامعه
-ارتباط و تعامل با نخبگان ، اساتید، مسئولان و ... در جهت تهیه اخبار و محتوای لازم از راهبردهای کلان دانشگاه و انتقال مطلوب آنها به افکار عمومی
-تهیه گزارش و اخبار از موفقیت ها و دستاوردهای واحدها از میزان تحقق استراتژی ها و راهبردهای کلان اعلام شده دانشگاه
-تأکید ویژه بر شناسایی مخاطبان هدف دانشگاه از جمله داوطلبان ورود به دانشگاه و برنامه ریزی مناسب جهت ترغیب، تشویق و جذب آنها در مجموعه دانشگاه
-مطالعه دقیق سخنرانی ها، پیام ها و بخشنامه های ارسالی از سوی ریاست محترم دانشگاه و شناسایی پیام و محتوای اصلی و انتظارات و مطالبات ریاست محترم دانشگاه از مسئولان و تلاش در جهت تبیین ، انعکاس و مطالبه این پیام ها از مسئولان
-توجه ویژه به مقوله درآمدزایی توسط روابط عمومی ها و کمک به تنوع درآمدسازی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

ب : شرح وظایف

مهمترين‌ وظيفه‌ روابط عمومي‌، شناخت‌ افكار عمومي‌ و نفوذ در آن‌ براي‌ جلب‌ رضايت‌ افكارعمومي‌ نسبت‌ به‌ اقدامات و فعالیت های دانشگاه‌ است‌ كه‌ هم‌ در درون‌ دانشگاه‌ و هم‌ در بيرون‌ از دانشگاه‌ دنبال‌ مي‌شود.بي‌ترديد، اين‌ وظيفه‌ در قالب‌ مجموعه‌اي‌ از فعاليتهاي‌ ارتباطي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ مي‌توان‌ آنها را تحت‌عناوين‌ ارتباطات‌، امور فرهنگي‌ و نمايشگاهها، انتشارات‌، سنجش‌ افكار و پژوهش‌ و برنامه‌ريزي‌ ،وب سایت و سمعی و بصری دسته‌بندي‌ كرد.

 

insta            Telegram            Telegram