روابط عمومی

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

نشست صمیمانه اعضا هیئت علمی  با رئیس دانشگاه ازاد اسلامی یزد

نشست صمیمانه استادان و اعضا هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی یزد با دکتر طباطبایی رئیس دانشگاه برگزار شد

 

دبیرخانه دانمی سبک زندگی کارگاه یک روزه پیشگیری از اعتیاد را در واحد یزد برگزار کرد.

فاطمه دهقان مسئول دبیرخانه دائمی سبک زندگی از برگزاری کارگاه یک روزه با حضور کارشناس پیشگیری از اعتیاد اداره مبارزه با مواد مخدر خبر داد

با حضور معاون پژوهشو فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی یزد امکان همکاری دانشگاه با شرکت سپنتا بررسی شد

دکتر نوید نصیری زاده معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به اتفاق دیگر همکاران حوزه پژوهشی از شرکت سپنتا بازدید کرد

 اخذ مجوز چهار رشته کارشناسی ارشد جدید

مدیریت فرهنگی و رسانه

مدیریت صنعتی پروژه

مهندسی مالی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 دکتر معصومه طباطبایی اظهار کرد:

دانشگاه آزاد اسلامی یزد در 74 رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد و داوطلبان باید به نکات مهم این دفترچه در انتخاب رشته دقت کنند.

www.azmoon.org

ثبت نام  اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد ويژه خواهران آغاز شد.

 سیزدهمین جلسه شورای نظارت و هماهنگی سما استان یزد در روز سه شنبه 29 خرداد 97 به ریاست دکتر معصومه طباطبایی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد و با حضور آقایان دکتر دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در مجتمع آموزشی فرهنگی سما واحد یزد برگزار شد .

 

دبیرخانه دائمی سبک زندگی  کارگاه پیشگیری از اعتیاد برگزار می کند
فاطمه دهقان مسئول دبیرخانه سبک زندگی مأموریت این دبیرخانه را ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم و نهادینه کردن آن در جامعه دانست.»

دعوت رئیس و دبیر هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد مبنی بر شرکت پرشور دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس

insta            Telegram            Telegram