مدیرکل برنامه‌ریزی و امور اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی یزد معرفی شد

مدیرکل برنامه‌ریزی و امور اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی یزد معرفی شد

طی حکمی از سوی معصومه طباطبایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری به عنوان مدیرکل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش‌بنیان منصوب و معرفی شد.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه، دکتر معصومه طباطبایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد در آیین معارفه دهقانی از ضرورت گشایش و بسط و گسترش این حوزه از دانشگاه مطالبی بیان و انتخاب دکتر دهقانی را به واسط شایستگی ها و انجام فعالیت هایی که دراین خصوص داشته اند انتخابی کارشناسانه بیان کرد.
محمدرضا دهقانی اشکذری نیز با تشکر از ریاست دانشگاه شرایط فعلی اقتصاد در کشور را مبتنی بر دانش و اطلاعات ، تولید و بازیابی و فروش آن دانست و گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی در سه سطح اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان پتانسیل بسیار قوی ای در تولید دانش دارد که این سه بخش می‌توانند بیشترین درآمدزایی را برای واحدهای دانشگاهی داشته باشند به ویژه بخش کارمندان که کارشناسان با تجربه بدنه دانشگاه هستند که امیدواریم بتوانیم در حوزه درآمدزایی و مدیریت برنامه ریزی دانشگاه گامهای موثری برداریم.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram