اخبار دانشگاه

اخبار دانشگاه (1327)

نشست صمیمانه اعضا هیئت علمی  با رئیس دانشگاه ازاد اسلامی یزد

نشست صمیمانه استادان و اعضا هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی یزد با دکتر طباطبایی رئیس دانشگاه برگزار شد

 

دبیرخانه دانمی سبک زندگی کارگاه یک روزه پیشگیری از اعتیاد را در واحد یزد برگزار کرد.

فاطمه دهقان مسئول دبیرخانه دائمی سبک زندگی از برگزاری کارگاه یک روزه با حضور کارشناس پیشگیری از اعتیاد اداره مبارزه با مواد مخدر خبر داد

با حضور معاون پژوهشو فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی یزد امکان همکاری دانشگاه با شرکت سپنتا بررسی شد

دکتر نوید نصیری زاده معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به اتفاق دیگر همکاران حوزه پژوهشی از شرکت سپنتا بازدید کرد

 اخذ مجوز چهار رشته کارشناسی ارشد جدید

مدیریت فرهنگی و رسانه

مدیریت صنعتی پروژه

مهندسی مالی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 دکتر معصومه طباطبایی اظهار کرد:

دانشگاه آزاد اسلامی یزد در 74 رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد و داوطلبان باید به نکات مهم این دفترچه در انتخاب رشته دقت کنند.

www.azmoon.org

insta            Telegram            Telegram