قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95
دانشجویان ورودی 93 و ماقبل دوشنبه 4 بهمن 1395
دانشجویان ورودی 94 سه شنبه 5 بهمن ماه 1395
دانشجویان ورودی 95 چهارشنبه 6 بهمن ماه 1395
کلیه ورودی ها 7 لغایت 8 بهمن ماه 1395

nnnnnnnnnnnnnnn

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد یزد از آغاز امتحانات پایان ترم نیمسال تابستان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد از تاریخ 8 لغایت 17شهریور 94 به مدت 10 روز خبر داد و گفت:‌ 2120 دانشجو در امتحانات پایان ترم نیم‌سال تابستان 94 شرکت می‌کنند.

دانشجویان محترم

جهت دیدن نمره، انتخاب واحد، تقسیط شهریه و ثبت چک از سامانه های انتخاب واحد استفاده نمایید. ضمنا در این سامانه ها می توانید از شماره شناسایی به جای کد کاربری استفاده نمایید.

انتخاب واحد کلیه ورودیها شنبه 30 خرداد ماه 1394 لغایت جمعه 5 تیرماه 1394

قابل توجه دانشجویان گرامی:

انتخاب واحد کلیه ورودیها شنبه 30 خرداد ماه 1394 لغایت جمعه 5 تیرماه 1394 می باشد.

insta            Telegram            Telegram