امور بين الملل

از آنجا که پیشرفت هرمرکزعلمی در سایه گسترش تبادلات علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین المللی در راستای ارتقاء کیفی امکان پذیر است،ارتباطات بین دانشگاه های داخل وخارج از کشورو حضور در مجامع علمی و بین المللی  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این راستا اعضای هیأت علمی و دانشجویان متقاضی شرکت در کنفرانس ها و سمینارها در مجامع علمی و بین المللی خارج از کشور می توانند برای تکمیل فرم مربوطه از لينك ذیل استفاده نمایند.

Conferences Application Form

 همچنین در زمینه تهیه توصیه نامه های رسمی در خصوص میزان رضایت از عملکرد فرد متقاضی با توجه به سوابق تحصیلی می توانند نسبت به تکمیل فرم از  لينك ذیل با استفاده از راهنمای آن اقدام نمایند.  

* Recommendation Letter

* Help - Recommendation Letter

insta            Telegram            Telegram