اطلاع‌رسانی مکتوب

- تهیه و تدوين کتابچه راهنما،‌ بروشور ،تراکت‌، جزوه‌ها و هرگونه اقلام تبلیغی و انتشاراتي‌ به‌ منظور معرفي‌ بهتر فعالیت های دانشگاه‌.
-انتشار نشریه داخلی با هدف مستندسازی و دستاوردهای دانشگاه و نیز اطلاع رسانی به مخاطبان
- گردآوري‌ و نشر اطلاعات‌ و اخبار و گزارشهاي‌ مربوط به‌ سياستها، فعاليتها، طرحها و برنامه‌ها باشيوه‌ها و قالبهاي‌ مؤثر و مناسب‌.
- تدوين‌ و انتشار خلاصه‌ عملكرد سالانه‌ کلیه بخش های دانشگاه‌ براي‌ ارائه‌ به‌ افكار عمومي‌.

insta            Telegram            Telegram