پیشگیری اجتماعی از اولویت‌های پلیس است

دبیر ستاد برگزاری هفته ناجا: پیشگیری اجتماعی از اولویت‌های پلیس است

در عصر کنونی، همه روزه شاهد ظهور و بروز فناوری‌های نوینی به‌ویژه در عرصه ارتباطات هستیم که زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. از جمله مهم‌ترین حوزه‌های تأثیرگذاری این‌ فناوری‌ها، امنیت اجتماعی است؛ پلیس هوشمند، حرفه‌ای، اجتماعی و جامعه محور، بر آن است تا ضمن تعامل با نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، اقشار مختلف مردم و خانواده‌ها، زمینه ایفای بهتر نقش آنها را در تولید امنیت اجتماعی فراهم نماید. لذا در این رابطه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی یزد در یک سلسله برنامه های علمی، آموزشی و خدماتی شامل: انتشار اخبار پلیسی، سخنرانی آموزشی در اماکن محتلف، برگزاری نمایشگاه، ارائه خدمات مشاوره ای به مردم در کلانتری ها و مرکز مشاوره، تهیه فیلم و مستندات اجتماعی و انجام تحقیقات و افکارسنجی، در راستای تحقق هرچه بیشتر پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی تلاش می نماید و انتظار می رود هر یک از ما شهروندان این جامعه با همدلی و همزبانی، نقش و سهم خود را در ایجاد نظم و امنیت ایفا نماییم.

insta            Telegram            Telegram