اعطای کسرخدمت سربازی در ازای انجام پروژه تحقیقاتی

بر اساس اين خبر سروان مجيد نعيم‌ياوري جانشين و كارشناس پژوهشي دفتر تحقيقات كاربردي استان فعالیت های این دفتر را شامل حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی ارشد و دکتری، تالیف و ترجمه کتب و مقالات علمی، برگزاری میزگرد علمی، اتاق فکر و برگزاری سخنرانی‌های علمی بیان نمود و در رابطه با اعطای کسرخدمت سربازی به دانشجویان ارشد و دکتری عنوان داشت: از آنجا كه توليدات پژوهشي براي حل علمي مسائل نظم و امنيت و ماموريت‌هاي ناجا مي‌تواند بسيار موثر و راه‌گشا باشد براساس دستورالعمل‌هاي صادره‌، دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان يزد اقدام به حمايت از فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي در طول دوران تحصيل (براي حذف يا كسرخدمت سربازي) با شرايط ذيل مي‌نمايد.
1) كسرخدمت سربازي از حداقل دو ماه تا تمام خدمت متناسب با دستاوردهاي حاصله از طرح براساس ارزيابي شوراي پژوهشي استان و ارزيابي نهايي كميسيون عالي نخبگان نيروهاي مسلح به شرح ذيل خواهد بود:
سطح 3: كسرخدمت سربازي از دو ماه تا 6 ماه
سطح 2: كسرخدمت سربازي از 6 ماه تا 12 ماه
سطح 1: جايگزين خدمت (كسرخدمت كامل سربازي)
ضمنا تامين مخارج مالي فعاليتهايي كه مورد حمايت كسر خدمت سربازي قرار مي‌گيرد به عهده فرد ارائه‌كننده (مجري) است (با توجه به اينكه انجام فعاليت تحقيقاتي توسط متقاضيان در قبال كسرخدمت مي‌باشد، پرداخت وجه به عنوان دستمزد ممنوع است)
2) اولويت در تعيين و واگذاري موضوعات تحقيقاتي، اولويت‌هاي پژوهشي استان مي‌باشد(موضوعاتي بر مبناي مشكلات و نيازهاي موجود در رده‌هاي تابعه استان احصا شده است).
3) پذيرش موضوع پيشنهادي ارائه شده توسط متقاضيان ممنوع است
4) طرح‌ تحقيقاتي بايد متفاوت و مستقل از موضوع پايان‌نامه دانشجويي فرد باشد
5) هر طرح تحقيقاتي به يك نفر واگذار مي‌شود و انجام طرح تحقيقاتي به صورت مشترك دو يا چند نفره امكان پذير نيست.
6) كاربردي بودن طرح بايد به طور شفاف ملموس بوده و كارايي و اثربخشي آن در محيط ماموريتهاي تخصصي پليس استان قابل آزمايش و مشاهده باشد.
7) سه شرط مهم پذيرش و بكارگيري دانشجويان جهت انجام‌ طرح‌هاي كسرخدمت عبارتند از: انتخاب موضوع از اولويت‌‌هاي پژوهشي ناجا، مرتبط بودن رشته كارشناسي ارشد فرد متقاضي با موضوع طرح، و كاربردي بودن نتايج حاصل از آن براي ناجا.
نكته آخر اينكه از آنجا كه براي هر يك از استان هاي كشور حوزه مطالعات خاصي جهت انجام فعاليت‌هاي پژهشي تعريف شده است براساس تفكيك‌بندي صورت‌گرفته توسط پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجا، حوزه مطالعات ملي استان يزد، موضوع «خانواده و امنيت» مي‌باشد و لذا امكان حمايت از طرح‌هاي تحقيقاتي كسرخدمت دانشجويان ارشد و دكترا با رشته‌‌هاي مرتبط با حوزه خانواده ( از جمله روانشناسي، جامعه‌شناسي، مشاوره و ... ) بيش از ساير رشته‌ها فراهم است.
ضمنا علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 2187205 و 2187209 تماس حاصل نمایند.

insta            Telegram            Telegram